Bestuur

Hier vind je wat meer informatie over het bestuur van Ghent Gargoyles vzw. Je kan de bestuursleden contacteren via het officiële e-mailadres info@ghentgargoyles.be. Vermeld in je e-mail waarover je bericht gaat en we bezorgen het aan het juiste bestuurslid. Specifiek vragen over werkingsgerelateerde zaken zoals spaghettifestijn of teambuilding? Neem contact op via werking@ghentgargoyles.be

 

Raad van Bestuur

Joke Daems

Voorzitter

Een van de medeoprichters van de club, en momenteel nog steeds administratief eindverantwoordelijke. Joke staat in voor het contact met sponsors en sportfederaties, ledenadministratie, communicatie en voor de algemene werking van de club. Naast haar functie als voorzitter speelt Joke zelf als chaser.

 

 

 

 


Ellen Huycke

Vicevoorzitter, penningmeester

Ellen is als penningmeester verantwoordelijk voor de financiële gezondheid van de club. Daarnaast neemt ze over van de voorzitter als die onbeschikbaar is en assisteert ze onder andere bij de organisatie van initiaties. Speelt zelf als chaser en beater.

 

 

 

 


Charlotte Geerolf

Secretaris & initiatiecoördinator

Charlotte is als secretaris verantwoordelijk voor het voorbereiden en opvolgen van bestuursvergaderingen. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor de organisatie van initiaties en biedt ze algemene administratieve ondersteuning. Heeft lang zelf gespeeld, maar heeft uiteindelijk besloten vooral een ondersteunende rol op te nemen. 

 

 

 

 


Bestuursleden

 

 Hanne Van Tichelt

Social media & algemene ondersteuning

Hanne is verantwoordelijk voor de social media van de club en biedt algemene administratieve ondersteuning waar nodig. Ze speelt zelf ook als beater.

 

 

 

 

 


 Trainers en coaches

Viktor Moortgat

Hoofdcoach Ghent Gargoyles I

Speelde ooit nog voor de nationale ploeg in Noorwegen, maar heeft ondertussen zijn thuis in Gent gevonden. Na een seizoen als beatercoach is Viktor klaar om het voortouw te nemen in de ontwikkeling van onze spelers. Speelt zelf ook als beater.

 

 

 

 


Dale Housden

Hoofdcoach Ghent Gargoyles II

Met zijn jarenlange ervaring uit andere sporten is Dale een tactische en technische verrijking voor het coachteam van de Gargoyles. Na een seizoen als assistent-coach is Dale klaar om de leiding van de tweede ploeg volledig op zich te nemen. Expert in tackles. Speelt zelf ook als chaser.

 

 

 

 


Nick De Leu

Assistent-coach

Met zijn sterke achtergrond als hoofdcoach de voorbije seizoenen is Nick een onmisbare schakel in het coaching team. Verleent advies en steun aan de twee hoofdcoaches en neemt trainingen over waar nodig. Speelt zelf ook als chaser.

 

 

 

 


Jona Piens

Physical coach

Om onze spelers ook fysiek klaar te stomen voor het nieuwe seizoen hebben we de rol van ‘physical coach’ in het leven geroepen. Jona zal onze spelers voornamelijk kracht, snelheid en core stability bijbrengen. Speelt zelf ook als beater.